Wczytuję dane...
Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, mogą Państwo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zwrócimy wszystkie otrzymane płatności.

W przypadku rozważania takiego kroku prosimy pamiętać, iż zgodnie z prawem mogą Państwo obchodzi się z towarem jak i go sprawdzać tylko w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w sklepie stacjonarnym (co także pozwala na otwarcie opakowania bez jego uszkodzenia o ile jest taka możliwość lub w sposób możliwie najmniej inwazyjny*). W przypadku przekroczenia tego zakresu odstąpienie jest nadal skuteczne, jednak zastrzegamy sobię prawo do pomniejszenia zwrotu zapłaconej kwoty o koszty utraconej wartości (w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też obiektywnie uzasadnionej utraty dochodu przez przedsiębiorcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego towaru jako towaru używanego).

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć stosowne oświadczenie woli i przekazać je na na nasz adres droga pocztową (sugerujemy skorzystanie z przesyłki rejestrowanej - jak np. list polecony) lub w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@maxsklep.pl. W ciągu 14 dni od wysłania do nas oświadczenia należy wysłać także zwracany towar. Brak zastosowania się do tego terminu jest traktowany jako rezygnacja z odstąpienia od umowy. Za pokrycie kosztów zwrotu towaru do naszej firmy odpowiada sprzedawca tylko do kwoty najtańszego środka transportu przewidzianego w ofercie (odbiór osobisty nie jest traktowany jako środek transportu).

W naszym sklepie znajdują się też produkty, które nie podlegają powyższej procedurze. Należą do nich:

  • towary, które zostały dla Ciebie przygotowane na zamówienie (na przykład zmontowany zestaw komputerowy czy notebook zbudowany według przekazanej nam specyfikacji)
  • otwarte produkty związane z higieną osobistą (na przykład maszynki do golenia, trymery, depilatory, biżuteria)
  • rozpakowane oprogramowanie oraz nagrania audio i wideo
  • oprogramowanie w wersji cyfrowej, które jest sprzedawane i dostarczane drogą cyfrową

Powyższe prawo przysługuje tylko i wyłącznie KONSUMENTOM, którzy zawarli umowę na odległość. 
Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy podanego poniżej:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

oświadczenie to należy wypełnić, podpisać i przekazać Sprzedawcy tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

MaxCon D. Kokociński, K. Michalski S.C.
ul. Zbyszka z Bogdańca 1
80-419 GDAŃSK

............ ............ ...........

Ja ............. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych produktów ..............................................
Data zawarcia umowy to ................
Data odbioru ....................
Imię i nazwisko Klienta .......................
Adres ...............................
Data odstąpienia od Umowy .............................

Podpis
(tylko w wersji papierowej)

* - np. w przypadku opakowania z plombą z taśmy klejącej przecięcie tylko taśmy

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl